Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym fotodyszak.pl
obowiązuje od 02.03.2015r.

Sklep internetowy fotodyszak.pl, działający pod adresem http://www.fotodyszak.pl, prowadzony jest przez MAX-PLAST JANUSZ DYSZAK i wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 667-153-00-47, nr REGON 311510163.
Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@fotodyszak.pl,telefonicznie pod nr +48 604 248 085 oraz listownie pod adresem: MAX-PLAST Janusz Dyszak, ul. Moniuszki 38/52, 63-200 JAROCIN.
1. Objaśnienie pojęć występujących w regulaminie
 Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.fotodyszak.pl, sprzedający artykuły fotograficzne i inne artykuły oraz usługi za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku wyłączając dni ustawowo wolne od pracy;
Termin realizacji - czas, w jakim Sklep przekaże kompletne zamówienie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie posiadanego konta klienta;
Konsultant - osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK);
Konto Klienta - baza danych z informacjami o danych Klienta potrzebnych do realizacji zamówień, historię sprzedaży oraz inne dane dotyczące płatności z tytułu zamówień;
Przelew – każda forma płatności wykonywana przez Klienta za pośrednictwem bankowego konta online, systemów płatności elektronicznych, konta stacjonarnego lub na poczcie;
 Towar – każdy przeznaczony do sprzedaży produkt dostępny do zakupu za podaną w Sklepie cenę (produkty materialne i niematerialne/elektroniczne).
2. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
2.1 Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach są przedstawione na stronie www.fotodyszak.pl
2.2 Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2.3 Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu 365 dni w roku.
2.4 Korzystanie z zakupów w Sklepie jest możliwe pod warunkiem posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny: http://www.fotodyszak.pl/user/createAccount, przepisać kod z obrazka i zaakceptować regulamin i potwierdzić prawo do przetwarzania danych osobowych przesłane do Klienta przez Sklep w osobnym mailu przed realizacją pierwszego zamówienia.
2.5 Informacje o towarach prezentowanych na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2.6 Złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail jest oświadczeniem o przyjęciu przesłanej wraz z zamówieniem oferty. Wysłanie potwierdzenia zamówienia do Klienta oznacza zawarcie umowy Sklepu z Klientem.
2.7 Do momentu realizacji wysyłki towaru do Klienta wszelkie płatności z wyjątkiem zapłaty za pobraniem, stanowią przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
2.8 W przypadku zamówień z formą płatności "za pobraniem" Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o pisemne potwierdzenie zamówienia.
2.9 Warunki niezbędne do złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie:
2.9.1 wybór zamawianych towarów lub usług,
2.9.2 wybór sposobu i adresu dostawy oraz adresu i danych do wystawienia faktury lub paragonu fiskalnego,
2.9.3 wybór formy płatności.
2.10 W przypadku braku dostępności towarów objętych zamówieniem Sklep zawiadomi Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Informacja zostanie wysłana na adres e-mail Klienta.
2.11 W przypadku częściowej niedostępności towarów zamawianych przez Klienta, Sklep informuje o stanie zamówienia i wspólnie z Klientem podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Opcje wyboru dostępne dla Klienta:
2.12 częściowa realizacja – Sklep zrealizuje zamówienie w zakresie wyłącznie dostępnych towarów z wyłączeniem obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
2.13 anulowanie całości zamówienia – Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia.
2.14 Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Rozliczenia i Nadpłaty.
2.15 Sprzedaż promocyjna oraz oferty wyprzedażowe obejmują ograniczoną ilość oraz czasową dostępność towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień i trwa do wyczerpania zapasów lub zakończenia terminu obowiązywania oferty.
3. Zmiany w zamówieniach.
3.1 Klient ma prawo zmiany zamówień lub ich anulowania do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt z Konsultantem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
3.2. Zmiany zlecane w inny sposób będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta i wymagają formy pisemnej. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko po weryfikacji Klienta.
4. Ceny towarów.
4.1 Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
• podawane są w złotych polskich,
• zawierają podatek VAT,
• nie zawierają kosztów dostawy.
4.2. Cena towaru podana na stronach Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
4.3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmian tego typu nie wpływają na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wprowadzenia zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4.4. Promocji w Sklepie nie można łączyć, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
4.5. Dostawa jest realizowana w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
5. Czas realizacji zamówienia.
5.2. Przy każdym towarze w formie fizycznej podany jest przewidywany termin realizacji. Zamówienie na towary z różnymi terminami realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki jest określany na podstawie towaru o najdłuższym terminie realizacji.
5.3. Na terytorium Polski Klient może wybrać dostawę zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
5.4. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
5.5. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki podczas jej odbioru. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika Poczty, sporządzić protokół szkody. Podpisany protokół szkody należy przesłać do Sklepu wraz z reklamacją w celu jej szybkiej weryfikacji i załatwienia.
6. Zapłata i przekazanie zamówienia do realizacji.
6.1  Klient jest zobowiązany do zapłaty za potwierdzone zamówienie w ciągu 2 dni od daty jego rejestracji. Po upływie terminu sklep ma prawo anulować zamówienie bez dodatkowych ustaleń z klientem.
6.2. Do dyspozycji Klienta pozostają następujące formy płatności za zamówienia złożone w Sklepie:
• płatność za pobraniem - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia i potwierdzeniu przez Konsultanta.
• przelew bankowy, elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych udostępnionym przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego po zaksięgowaniu środków na koncie Sklepu.
7. Reklamacje.
7.2. Oferowane towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora (szczegóły w karcie gwarancyjnej dołączonej towaru lub dostępnej na stronie Sklepu)
7.3. Po stwierdzeniu wady towaru Klient może skorzystać z praw gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
7.4. Niezgodność towaru z umową jest podstawą do wszczęcia procesu reklamacyjnego w Sklepie.
7.5. W celu złożenia reklamacji należy przesłać pocztą e-mail zgłoszenie reklamacji na adres bok@fotodyszak.pl. W zgłoszeniu należy podać dane identyfikacyjne Klienta, towaru, nr faktury lub paragonu, datę zakupu i/lub dostawy oraz szczegółowy opis stwierdzonej usterki.
7.6. Sklep, niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
8. Prawo odstąpienia od umowy.
8.2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta, Klient, który jest jednocześnie Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i jest zobowiązany złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wysyłając wypełnione oświadczenie pod adres kontaktowy sklepu oraz dokonać zwrotu towaru na koszt Konsumenta.
8.3. Zwracane na podstawie oświadczenia towary muszą spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:
a. być kompletne
b. zwracany towar musi być w niezmienionym stanie i nieużywany (np. szpatułki)
Konsument jest zobowiązany, postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego zwrotu z zachowaniem warunków i terminu zwrotu. Konsument jest jednocześnie odpowiedzialny za ewentualne obniżenie wartości towaru, wynikające z jej używania wykraczające poza stwierdzenie charakteru i funkcjonalności przedmiotów.
4. Zwracane towary muszą być kompletne i nie nosić jakichkolwiek śladów użytkowania (uszkodzenia, naruszenie hermetycznego opakowania, ślady wskazujące na używanie towaru itp.). Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
5. Koszt zwrotu towaru nie podlega zwrotowi. Ryzyko uszkodzeń w trakcie zwrotu leży po stronie Klienta.
6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 14 (siedmiu) dni roboczych po analizie dostarczonych towarów i zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale 9 – Zwrot należności Klientom. Nadpłaty
II. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
1. Sklep dokonuje zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu w terminie 14 dni roboczych od stwierdzenia uzasadnionego rozwiązania umowy zakupu towaru.
2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot zapłaty lub nadpłaty nastąpi na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail i potwierdzana przez Konsultanta.
3. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta obowiązują następujące zasady zwrotu:
a. w przypadku zwrotów zapłat lub nadpłat o wartości <5>b. zwroty zapłat lub nadpłat w kwocie > 5 PLN są dokonywane na rachunek bankowy w Polsce, z którego została zrealizowana wpłata na konto Sklepu. Zwroty na zagraniczne rachunki bankowe nie są realizowane.
4. Sklep nie odpowiada za brak zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient nie wskaże numeru konta bankowego do zwrotu lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Przekazanie Sklepowi błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta może powodować opóźnienia lub wstrzymanie zwrotu zapłaty lub nadpłaty za towar.
III. Zasady sprzedaży towarów niematerialnych/elektronicznych
10.1. Zamówienie obejmujące towary niematerialne (zdjęcia fotograficzne) może być łączone z zamówieniem obejmującym inne towary dostępne w Sklepie.
10.2. Realizacja zamówienia na towary rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.
10.3. Klient może skorzystać z form zapłaty wyszczególnione w pkt. 6.2 Regulaminu.
10.4. Wszystkie ceny towarów niematerialnych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny podane przy każdym albumie lub pojedynczym zdjęciu są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
10.5. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 12 godzin, Sklep prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta używany do logowania w Sklepie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku zawierającego zakupiony w towar. Zakupienie towarów niematerialnych wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego towaru.
10.6. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale 9 – Zwroty i Nadpłaty.
10.7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli jest ono spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Klienta.
10.8. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu dokonania płatności.
10.9. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy) wyłącznie jeśli zamówienie nie zostało przez niego opłacone.
10.10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Nr 90/2006 r. poz.90 z późn.zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionych towarów niematerialnych, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, ani jakichkolwiek innych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji plików, w tym usuwania błędów.
10.11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.
11. Dane osobowe.
11.1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
11.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Dodatkowo, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja zamówień złożonych w sklepie fotodyszak.pl wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych sprzedaż i dostawa zamówionych produktów nie będzie możliwe. 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MAX-PLAST Janusz Dyszak; kontakt e-mail: j.dyszak@maxplast.net
  2. Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Dane Państwa będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze złożonego zamówienia, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych. Jedynymi podmiotami, którym dane zostały lub zostaną przekazane w trakcie realizacji transakcji są te, które współuczestniczyły w jej wykonywaniu, tj. przewoźnicy realizujący na rzecz Państwa usługi transportowe np. firmy kurierskie, spedycyjne lub Poczta Polska.
Podmioty powyższe uzyskały dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania transakcji sprzedaży/dostawy. Jeśli jesteście Państwo podmiotem, z którym nie doszło do transakcji, wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych. MAX-PLAST Janusz Dyszak gwarantuje każdej osobie prawo dostępu do jej danych danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może także skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11.3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
12. Postanowienia końcowe.
12.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.
12.2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach przedstawiona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub jego dostawców.
12.3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
12.4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe z winy Klienta.
12.5. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony fotodyszak.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
• Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
• Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony Sklepu,
• Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta
 Korzystanie ze strony bez wykorzystywania mechanizmu cookies może oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu będą działać niepoprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
12.6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
12.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).
12.8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2013 roku.
12.9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep.